Skip to content

bio.......

 • 1958. Dalibor Stošić rođen je u Splitu od roditelja Nade-Olge Plejić i Mirka Stošića. Iste godine otac emigrira u Pariz.
 • 1963. Dolazi u Pariz.
 • 1973. Zbog teškog bronhitisa, vraća se u Split gdje maturira 1977.
 • 1978. Školuje se u Chartresu u Atelier Pierre Millous, specijaliziran za izradu vitraila, koje po povratku izrađuje za Katedralu sv. Duje u Splitu, za Zagrebačku katedralu, za Crkvu sv. Križ u Novom Zagrebu…
 • 1979. Odlazi na studij u Zagreb gdje upisuje Ekonomski fakultet.
 • 1981. Upisuje Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu.
 • 1983. Diplomira na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.
 • 1987. Diplomira na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu i dobiva nagradu Akademije za najboljeg studenta.
 • 1988. Živi između Splita, Pariza i Zagreba.
 • 1990. Prvu samostalnu izložbu u Splitu organizira mu Joško Belamarić. Upoznaje Radovana Ivančevića. Izlaže u Grand Palais kao i u galeriji Christine Colas u Parizu. Upoznaje talijanskog dirigenta Gianluigi Gelmetti s kojim postaje prijatelj.
 • 1992. Radovan Ivančević mu organizira izložbu u Zagrebu u Galeriji ”Josip Račić”.
 • 1993. Izlaže u švicarskoj galeriji Saqqarah gdje upoznaje francuske kipare Armana, Cesara, Sosnoa i Mitoraja.
 • 1994. U Saint Paul de Vence na svojoj samostalnoj izložbi upoznaje pjesnika Andre Verdet, Jean-Louis Prat, (direktora Fondacije Maeght);  Gilbert Perlein, (direktora Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u Nici).
 • 1995. Nakon održane samostalne izložbe u MAMAC (Muzeju moderne i suvremene umjetnosti u Nici), Muzej postavlja njegovu monumentalnu skulpturu Skarabej u atriju. Upoznaje američku galeristicu Marisu del Re.
 • 1996. Odlazi u Pietrasantu u atelijer kipara Igora Mitoraja. Dobiva Matissevu nagradu na 13. mediteranskom biennalu u Nici i prvu nagradu na Jesenskom salonu u Monacu. Uvršten u Enciklopediju hrvatske umjetnosti.
 • 1997. Izlaže u podrumima Dioklecijanove palače u Splitu koja se prenosi u Zagreb, Varaždin, Rijeku, Šibenik i Dubrovnik.
 • 1999. Odlikovan redom Danice hrvatske za promociju hrvatske kulture u inozemstvu.
 • 2000. Zapošljava se kao docent na Umjetničkoj akademiji u Splitu.
 • 2004. Prva nagrada za skulpturu u atriju Ekonomskog fakulteta u Splitu. Druga nagrada za idejno rješenje spomenika Jakovu Gotovcu u Splitu.
 • 2005. Izlaže skulpturu Bik u Royal Academy of Arts u Londonu.
 • 2007. Boravi tri mjeseca u Parizu u Cite international des arts u hrvatskom atelieru.
 • 2008. U Milanu upoznaje Arnalda Pomodora.
 • 2009. Retrospektiva izložba u Luxembourgu.
 • 2010. Izlazi monografija Dalibor Stošić autora Gilberta Perleina i Vinka Srhoja.
 • 2016. Prva nagrada za idejno rješenje spomenika braniteljima u akciji Bljesak u Okučanima.
 • 2017. Prva nagrada za idejno rješenje žrtvama Holokausta u Zagrebu.
 • 2018. Postaje redoviti profesor u trajno zvanje na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu.
 • 2019. Objavljena je u Parizu knjiga autora Gérard Xuriguera, Dalibor Stochitch, izdavač Editions FVW.
 • 2022. Otkriven spomenik žrtvama Holokausta u Zagrebu.

Samostalne izložbe

 • 1987. Split, Galerija Sv. Mihovil.
 • 1988. Paris, Galerija Christine Colas.
 • 1992. Zagreb, Galerija Josip Račić.
 • 1994. Saint Paul de Vence, Musee Municipal.
 • 1995. Nica, Musèe d’Art Moderne et d’Art Contemporain.
 • 1997.
  – Split, Podrumi Dioklecijanove palače.
  – Hvar Galerija ”Politeo”.
  – Rijeka, Gradina Trsat.
  – Zagreb, Muzejsko-galerijski centar.
  – Varaždin, Muzej grada.
 • 1998.
  – Dubrovnik, Galerija Sebastian.
  – Šibenik, Galerija Sebastian.
 • 2007. Starigrad na Hvaru, Galerija Juraj Plančić.
 • 2008. Zadar, Narodni muzej Zadar – Gradska loža.
 • 2009. Luxemburg, Galerie Schlassgoart.
 • 2011. Zagreb, Moderna galerija: Mrtve prirode.
 • 2012. Split, Galerija Ivana Meštrovića: Mrtve prirode.
 • 2013.
  – Zabok, Velika galerija Grada Zaboka: Hommage à Matija Gubec.- Zagreb, umjetnička akcija For sale, istovremeno na 5 lokacija u gradu.
 • 2016. Zagreb, Gliptoteka HAZU: Dalibor Stošić: Skulpture.
 • 2017. Opatija, Hrvatski muzej turizma: Dalibor Stošić: Skulpture.
 • 2022. Osijek, galerija Waldinger.

Skupne izložbe

 • 1988.
  – Zagreb, Umjetnički paviljon: 20. salon mladih.
  – Paris, Institut de France: P.L.Weiller
 • 1989.
  – Zagreb, 21. salon mladih.
  – Paris, Grand Palais: MAC 2000.
 • 1990.
  – Paris, Grand Palais: Salon de la jeune peinture.
  – Paris, Sculptures contemporaines, Hotel Douot.
 • 1991. Zagreb, 4 triennale hrvatske skulpture, Gliptoteka.
 • 1992.
  – Geneve: Europ’art.
  – Paris, Grand Palais: Grands et jeunes d’aujourd’hui.
  – Monaco, Salon des arts plastiques.
  – Zagreb, Gliptoteka JAZU: 3. trijenale hrvatskog kiparstva.
 • 1993.
  – Švicarska, Gstaad, Galerija Saqqarah: From Rodin to Serra.
  – Nice, Palais des Congres: UMAM.
  – Zagreb, Moderna galerija: Suvremena hrvatska umjetnost.
  – Split, 4 salon sakralne umjetnosti, Samostan ”Gospe od Zdravlja”.
 • 1996. Monaco, Giardini: 5. bijenale skulpture (Marisa del re Gallery New York).
 • 1997.
  – Split, Podrumi Dioklecijanove palače: Splitski salon.
  – Zadar, Zagreb, New York, ”Hrvatski umjetnici protiv leukemije”.
  – Monte-Carlo, 6 Biennale de sculpture de Monte-Carlo, Marisa del Re Gallery.
 • 1998. Monaco, Giardini: 6. bijenale skulpture.
 • 1999. Paris, Espace Eiffel Branly: Grands et jeunes d’aujourd’hui.
 • 2000. Zagreb, Gliptoteka HAZU: 7. trijenale hrvatskog kiparstva.
 • 2001. Split, Galerija umjetnina: Splitski salon.
 • 2003. Zagreb, Gliptoteka HAZU: 8. trijenale hrvatskog kiparstva.
 • 2005. London, Royal Acaemy of Arts: Summer exhibition.
 • 2006. Termoli, Muzej moderne i suvremene umjetnosti: Hrvatski slikari i kipari.
 • 2009/2010. Beč, Berlin, Bratislava, Zagreb, Trst, Ljubljana, Pečuh, Budimpešta: Suvremeno hrvatsko kiparstvo.
 • 2010. Zagreb, Dom HDLU, 45. zagrebački salon.
 • 2015. Zagreb, Gliptoteka HAZU: Trijenale kiparstva.
 • 2016. Zagreb, Gliptoteka HAZU: Suvremeni odjeci antike.
 • 2017.
  – Zagreb, Moderna galerija: Sve naše životinje.
  – Zagreb, Umjetnički paviljon: Šuma.
 • 2021.
  – Split, Muzej Hrvatskih Arheoloških spomenika: izložba Sv. Jere na Marjanu – kultura renesanse u dalmaciji u znaku Sv. Jeronima.

Fundusi i zbirke

– Nica, Musée d’Art Modeme et d’Art Contemporain.
– Saint Paul de Vence, Fondation Maeght.
– Zagreb, Moderna galerija.
– Slavonski Brod, Galerija Ružić.
– Zagreb, Knin, Hrvatska gospodarska komora.
– Rovinj, Zbirka Adris.
– Privatne zbirke u Hrvatskoj: Zagreb, Split, Pula, Dubrovnik, Zadar.
– Privatne zbirke u inozemstvu:
Nica, Monaco, Geneve, Bruxelles, Pariz, Venecija, Milano, Rim, London, New York.

Nagrade i priznanja

 • 1987.
  – Nagrada Akademije Likovnih umjetnosti u Zagrebu za najboljeg studenta.
  – Otkupna nagrada na natječaju za spomenik Josipu Brozu Titu u Zagrebu.
 • 1996.
  – Matisseova nagrada na 13. mediteranskom biennalu u Nici.
  – 1. nagrada na Jesenskom salonu u Monacu.
  – Uvršten u Enciklopediju hrvatske umjetnosti.
 • 1999. Odlikovan redom Danice hrvatske za promociju hrvatske kulture u inozemstvu.
 • 2004.
  – Prva nagrada za skulpturu u atriju Ekonomskog fakulteta u Splitu.
 • 2016. Prva nagrada za idejno rješenje spomenika braniteljima u akciji Bljesak u Okučanima.
 • 2017. Prva nagrada za idejno rješenje spomenika žrtvama Holokausta u Zagrebu.
 • 2023. Prva nagrada za idejno rješenje javnog gradskog parka sa spomen obilježjem za Djecu poginulu u Domovinskom ratu u Dubrovniku.